Over Fitkompas

Onze missie

Fitkompas is voor ons een antwoord op problemen die er nu in het veld zijn; er zijn zoveel preventieve opties maar er is (zowel bij zorgprofessional als patiënt) geen overzicht. Dit overzicht willen wij bieden en dit persoonlijk en gemakkelijk bij de patiënt brengen.

Wie zijn wij?

Wij zijn vier jonge, gemotiveerde, zorgprofessionals die sinds januari 2021 aan dit preventieproject werken. Via non-profit denk- en doetank de Zorgambassade zijn wij met elkaar in contact gekomen en gestart met Fitkompas.

Gwendolyn van der Wilden

Als vaatchirurg kom ik dagelijks in contact met patiënten met hart- en vaatziekten. Ik ben opgeleid in het behandelen hiervan, maar preventie blijft vaak achter, terwijl hier de meeste winst te boeken valt. Met Fitkompas willen we proberen hier verandering in te brengen door leefstijl initiatieven laagdrempelig voor iedereen aan te bieden.

Ilona Veenema

’Als manager binnen de gezondheidszorg ben ik gedreven om bedrijfsvoering en processen binnen de zorg te optimaliseren en hierbij de beste uitkomst voor de patiënt na te streven. Een gezonde leefstijl is hierin essentieel, maar vraagt een andere manier van denken en inrichting van het systeem. Met Fitkompas gaan we deze uitdaging aan’

David Smeekes

’Met een achtergrond als huisarts weet ik wat het belang is van een gezonde leefstijl op de gezondheid en om ziekte te voorkomen. Ik verwacht dat Fitkompas zorgverleners enorm kan helpen om gemakkelijk te verwijzen naar leefstijlaanbod zonder dat je iemand daarin zelf hoeft te begeleiden. Daarbij helpt het mensen om net die concrete stap te vinden om met hun leefstijl aan de slag te gaan.’

Tess Korthout

’Een gezondere leefstijl kan je leven zo veel leuker maken, maar dit is voor veel mensen lastig vol te houden. Ik geloof dat data en technologie dit makkelijker kunnen maken! Met mijn kennis als bioinformaticus heb ik veel passie om met Fitkompas een gepersonaliseerde leefstijl-coach te bieden.’

De volgende stap

Na de Zorgambassade in 2021 zijn wij het afgelopen jaar bezig geweest om Fitkompas meer vorm te geven. Wij hebben de overstap gemaakt van enthousiast team binnen een denktank naar een functionerende start-up. Samen met onze partners hebben we de bedrijfsstructuur en een duurzaam business model opgezet. In 2023 hopen we met Fitkompas ‘live’ te kunnen gaan middels een pilot in regio Amersfoort. Blijft ons volgen via de website en via LinkedIn!

 

Ons kennisnetwerk

Onze partners